Bangkok Bus Icon

พฤกษาวิลล์14 มีนบุรี-นิมิตรใหม่

ชื่อของสถานี: พฤกษาวิลล์14 มีนบุรี-นิมิตรใหม่
สถานีต่อ 525ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pruksa Ville 14 Minburi-Nimit Mai
ไปถึง พฤกษาวิลล์14 มีนบุรี-นิมิตรใหม่ จากสถานที่:

จากสถานที่ พฤกษาวิลล์14 มีนบุรี-นิมิตรใหม่ ไปถึง: