Bangkok Bus Icon

พระราม 2 ซอย 66

ชื่อของสถานี: พระราม 2 ซอย 66
สถานีต่อ 17, 68, 76, 85, 105, 147, 167, 169, 171, 172, 558, 720ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phra Ram Thi 2 Soi 66
ไปถึง พระราม 2 ซอย 66 จากสถานที่:

จากสถานที่ พระราม 2 ซอย 66 ไปถึง: