Bangkok Bus Icon

พระราม 2 ซอย 21

ชื่อของสถานี: พระราม 2 ซอย 21
สถานีต่อ 17, 68, 76, 85, 101, 105, 140, 141, 142, 172, 558, 720ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phra Ram 2 Soi 21
ไปถึง พระราม 2 ซอย 21 จากสถานที่:

จากสถานที่ พระราม 2 ซอย 21 ไปถึง: