Bangkok Bus Icon

ป้ายรถประจำทาง MRT ลุมพินี

ชื่อของสถานี: ป้ายรถประจำทาง MRT ลุมพินี
สถานีต่อ 14, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bus Stop MRT Lumphini Station
ไปถึง ป้ายรถประจำทาง MRT ลุมพินี จากสถานที่:

จากสถานที่ ป้ายรถประจำทาง MRT ลุมพินี ไปถึง: