Bangkok Bus Icon

ป้ายรถประจำทาง MRT บางซื่อ

ชื่อของสถานี: ป้ายรถประจำทาง MRT บางซื่อ
สถานีต่อ 52, 97ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bus Stop MRT Bangsue
ไปถึง ป้ายรถประจำทาง MRT บางซื่อ จากสถานที่:

จากสถานที่ ป้ายรถประจำทาง MRT บางซื่อ ไปถึง: