Bangkok Bus Icon

บ้านกล้วย,ตรงข้ามบอสทาวเวอร์

ชื่อของสถานี: บ้านกล้วย,ตรงข้ามบอสทาวเวอร์
สถานีต่อ 22, 45, 46, 109, 115, 116, 149, 507ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Bot Thao Woe
ไปถึง บ้านกล้วย,ตรงข้ามบอสทาวเวอร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ บ้านกล้วย,ตรงข้ามบอสทาวเวอร์ ไปถึง: