Bangkok Bus Icon

บิ๊กซีพระราม 2

ชื่อของสถานี: บิ๊กซีพระราม 2
สถานีต่อ 17, 68, 76, 85, 105, 140, 141, 142, 172, 558, 720ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bigc Rama 2
ไปถึง บิ๊กซีพระราม 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ บิ๊กซีพระราม 2 ไปถึง: