Bangkok Bus Icon

บริษัทเอเชียติ๊ก(ถนนเจริญกรุงขาออก)

ชื่อของสถานี: บริษัทเอเชียติ๊ก(ถนนเจริญกรุงขาออก)
สถานีต่อ 17, 504, 547ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Borisat Echia Tik (Outbound)
ไปถึง บริษัทเอเชียติ๊ก(ถนนเจริญกรุงขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ บริษัทเอเชียติ๊ก(ถนนเจริญกรุงขาออก) ไปถึง: