Bangkok Bus Icon

ธนบุรีพลาซ่า

ชื่อของสถานี: ธนบุรีพลาซ่า
สถานีต่อ 108, 547ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Thon Buri Phalasa
ไปถึง ธนบุรีพลาซ่า จากสถานที่:

จากสถานที่ ธนบุรีพลาซ่า ไปถึง: