Bangkok Bus Icon

ท่าน้ำสี่พระยา

ชื่อของสถานี: ท่าน้ำสี่พระยา
สถานีต่อ 36, 45, 93, 187, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Si Phraya Pier
ไปถึง ท่าน้ำสี่พระยา จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าน้ำสี่พระยา ไปถึง: