Bangkok Bus Icon

ท่อน้ำสากล

ชื่อของสถานี: ท่อน้ำสากล
สถานีต่อ 92, 26กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : International Water Pipe
ไปถึง ท่อน้ำสากล จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่อน้ำสากล ไปถึง: