Bangkok Bus Icon

ตลาดพุทธ,

ชื่อของสถานี: ตลาดพุทธ,
สถานีต่อ 124, 125, 170, 515, 539, 556ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Talat Phut
ไปถึง ตลาดพุทธ, จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดพุทธ, ไปถึง: