Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโฮมโปรงามวงศ์วาน 24

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโฮมโปรงามวงศ์วาน 24
สถานีต่อ 66, 70ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Ngam Wongwan 24
ไปถึง ตรงข้ามโฮมโปรงามวงศ์วาน 24 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโฮมโปรงามวงศ์วาน 24 ไปถึง: