Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ(หนองจอก)

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ(หนองจอก)
สถานีต่อ 131ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Nong Chok Vocational School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ(หนองจอก) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ(หนองจอก) ไปถึง: