Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี 2

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี 2
สถานีต่อ 79, 123, 124, 125, 146, 149, 170, 183, 539, 556ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Thonburi Hospital 2
ไปถึง ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี 2 ไปถึง: