Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามเรือนทองนิเวศน์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามเรือนทองนิเวศน์
สถานีต่อ 27, 151, 502, 96กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Ruean Thong Niwet
ไปถึง ตรงข้ามเรือนทองนิเวศน์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามเรือนทองนิเวศน์ ไปถึง: