Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระ
สถานีต่อ 15, 68, 101, 108, 147, 195, 205, 547, 720ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite The Mall Thapra
ไปถึง ตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระ ไปถึง: