Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามอู่บางเขน

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามอู่บางเขน
สถานีต่อ 26, 34, 39, 51, 59, 107, 114, 126, 129, 185, 503, 522, 524, 543ก

ใกล้กับ
กรมทหารราบที่ 11: รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิทชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Bangkhen Bus Depot
ไปถึง ตรงข้ามอู่บางเขน จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามอู่บางเขน ไปถึง: