Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามหมู่บ้านสัมมากร

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามหมู่บ้านสัมมากร
สถานีต่อ 58, 113, 143, 168, 514, 519, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Muban Samma Kon
ไปถึง ตรงข้ามหมู่บ้านสัมมากร จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามหมู่บ้านสัมมากร ไปถึง: