Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามหมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามหมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า
สถานีต่อ 131ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Muban Phana Sana Win La
ไปถึง ตรงข้ามหมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามหมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า ไปถึง: