Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชา(สุวินทวงศ์)

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชา(สุวินทวงศ์)
สถานีต่อ 131ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Muban Preecha ( Su Win Thawong )
ไปถึง ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชา(สุวินทวงศ์) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชา(สุวินทวงศ์) ไปถึง: