Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชา 2

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชา 2
สถานีต่อ 58, 113, 143, 168, 514, 519, 514 (G59E)

ใกล้กับ
ท่าเรือชุมชนหลอแหลใหญ่: เรือไฟฟ้าคลองแสนแสบชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Muban Preecha 2
ไปถึง ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชา 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชา 2 ไปถึง: