Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามสถานีตำรวจลาดพร้าว

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามสถานีตำรวจลาดพร้าว
สถานีต่อ 8, 22, 96, 115, 156, 178, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Sono Lat Phrao
ไปถึง ตรงข้ามสถานีตำรวจลาดพร้าว จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามสถานีตำรวจลาดพร้าว ไปถึง: