Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามศูนย์โตโยต้าพระราม 9

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามศูนย์โตโยต้าพระราม 9
สถานีต่อ 137, 168, 171, 517ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phra Ram 9 Tad Mai Intersection
ไปถึง ตรงข้ามศูนย์โตโยต้าพระราม 9 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามศูนย์โตโยต้าพระราม 9 ไปถึง: