Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดใหม่ลำนกแขวก,การไฟฟ้าย่อยหนองจอก,วินเซอร์ปาร์คแอนค์กอล์ฟคลับ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดใหม่ลำนกแขวก,การไฟฟ้าย่อยหนองจอก,วินเซอร์ปาร์คแอนค์กอล์ฟคลับ
สถานีต่อ 131ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Wat Lam Khwaek Birds, The Electricity Sub Chok.
ไปถึง ตรงข้ามวัดใหม่ลำนกแขวก,การไฟฟ้าย่อยหนองจอก,วินเซอร์ปาร์คแอนค์กอล์ฟคลับ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดใหม่ลำนกแขวก,การไฟฟ้าย่อยหนองจอก,วินเซอร์ปาร์คแอนค์กอล์ฟคลับ ไปถึง: