Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดสระเกศ,ภูเขาทอง

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดสระเกศ,ภูเขาทอง
สถานีต่อ 8, 15, 37ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phukhaothong
ไปถึง ตรงข้ามวัดสระเกศ,ภูเขาทอง จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดสระเกศ,ภูเขาทอง ไปถึง: