Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดราชสิงขร

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดราชสิงขร
สถานีต่อ 1, 15, 17, 75, 504, 547ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Rat Singkhon Opposite
ไปถึง ตรงข้ามวัดราชสิงขร จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดราชสิงขร ไปถึง: