Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดปากบึง เคหะร่มเกล้า

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดปากบึง เคหะร่มเกล้า
สถานีต่อ 92ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat
ไปถึง ตรงข้ามวัดปากบึง เคหะร่มเกล้า จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดปากบึง เคหะร่มเกล้า ไปถึง: