Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถานีต่อ 91กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bangkok Thonburi University
ไปถึง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปถึง: