Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามปั้มบางจากกำแพงเพชร 2

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามปั้มบางจากกำแพงเพชร 2
สถานีต่อ 3, 16, 170

ใกล้กับ
จตุจักร: รถไฟชานเมือง สายธานีรัถยาชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Bangchak Kamphaengphet 2
ไปถึง ตรงข้ามปั้มบางจากกำแพงเพชร 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามปั้มบางจากกำแพงเพชร 2 ไปถึง: