Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามบ้านกลางเมือง ลาดพร้าว

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามบ้านกลางเมือง ลาดพร้าว
สถานีต่อ 8, 44, 92, 96, 122, 126, 145, 172, 178, 182, 502, 514, 545, 73ก

ใกล้กับ
ลาดพร้าว: สายสีเหลืองชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Yaek Rat Da
ไปถึง ตรงข้ามบ้านกลางเมือง ลาดพร้าว จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามบ้านกลางเมือง ลาดพร้าว ไปถึง: