Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามบิ๊กซีคลอง 5 ลำลูกกา

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามบิ๊กซีคลอง 5 ลำลูกกา
สถานีต่อ 543ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Big C Lamlukka
ไปถึง ตรงข้ามบิ๊กซีคลอง 5 ลำลูกกา จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามบิ๊กซีคลอง 5 ลำลูกกา ไปถึง: