Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามธนาคารออมสิน,ซอยติวานนท์ 50/1

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามธนาคารออมสิน,ซอยติวานนท์ 50/1
สถานีต่อ 32, 33, 90, 104, 505ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : The Opposite Bank, Soi Soi 50/1.
ไปถึง ตรงข้ามธนาคารออมสิน,ซอยติวานนท์ 50/1 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามธนาคารออมสิน,ซอยติวานนท์ 50/1 ไปถึง: