Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามตึกจีเอ็มเอ็มแกรมมี่

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามตึกจีเอ็มเอ็มแกรมมี่
สถานีต่อ 38, 136, 185ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Gmm Grammy
ไปถึง ตรงข้ามตึกจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามตึกจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ไปถึง: