Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามตลาดสวนพลู(ซอยสวนพลู 8)

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามตลาดสวนพลู(ซอยสวนพลู 8)
สถานีต่อ 22, 62, 67ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Suan Phlu Market (Suan Phlu Soi 8)
ไปถึง ตรงข้ามตลาดสวนพลู(ซอยสวนพลู 8) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามตลาดสวนพลู(ซอยสวนพลู 8) ไปถึง: