Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซอยเลียบวารี 53

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซอยเลียบวารี 53
สถานีต่อ 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Liap Wari 53
ไปถึง ตรงข้ามซอยเลียบวารี 53 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซอยเลียบวารี 53 ไปถึง: