Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซอยเลียบวารี 26

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซอยเลียบวารี 26
สถานีต่อ 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Liap Wari 26
ไปถึง ตรงข้ามซอยเลียบวารี 26 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซอยเลียบวารี 26 ไปถึง: