Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซอยเลียบวารี 18

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซอยเลียบวารี 18
สถานีต่อ 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Liap Wari 18
ไปถึง ตรงข้ามซอยเลียบวารี 18 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซอยเลียบวารี 18 ไปถึง: