Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซอยเลียบวารี 11

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซอยเลียบวารี 11
สถานีต่อ 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Liap Wari 11
ไปถึง ตรงข้ามซอยเลียบวารี 11 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซอยเลียบวารี 11 ไปถึง: