Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามชุมชนพิบูรณ์ทรัพย์1

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามชุมชนพิบูรณ์ทรัพย์1
สถานีต่อ 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Chumchon Phi Bun Sap 1
ไปถึง ตรงข้ามชุมชนพิบูรณ์ทรัพย์1 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามชุมชนพิบูรณ์ทรัพย์1 ไปถึง: