Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามจุฬาลงกรณ์ 4-6

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามจุฬาลงกรณ์ 4-6
สถานีต่อ 73, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Chulalongkorn 4-6
ไปถึง ตรงข้ามจุฬาลงกรณ์ 4-6 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามจุฬาลงกรณ์ 4-6 ไปถึง: