Bangkok Bus Icon

ซอยเลียบวารี 53

ชื่อของสถานี: ซอยเลียบวารี 53
สถานีต่อ 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Liap Wari 53
ไปถึง ซอยเลียบวารี 53 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยเลียบวารี 53 ไปถึง: