Bangkok Bus Icon

ซอยเลียบวารี 11

ชื่อของสถานี: ซอยเลียบวารี 11
สถานีต่อ 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Liap Wari 11
ไปถึง ซอยเลียบวารี 11 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยเลียบวารี 11 ไปถึง: