Bangkok Bus Icon

ซอยสุวินทวงศ์ 38,ตรงข้ามบริษัทซีพี

ชื่อของสถานี: ซอยสุวินทวงศ์ 38,ตรงข้ามบริษัทซีพี
สถานีต่อ 131ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Cpf2, Opposite Soi Suwinthawong 38.
ไปถึง ซอยสุวินทวงศ์ 38,ตรงข้ามบริษัทซีพี จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยสุวินทวงศ์ 38,ตรงข้ามบริษัทซีพี ไปถึง: