Bangkok Bus Icon

ซอยสุวินทวงศ์ 28

ชื่อของสถานี: ซอยสุวินทวงศ์ 28
สถานีต่อ 131



ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Su Win Thawong 28
ไปถึง ซอยสุวินทวงศ์ 28 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยสุวินทวงศ์ 28 ไปถึง: