Bangkok Bus Icon

ซอยศิริชัย 1/1

ชื่อของสถานี: ซอยศิริชัย 1/1
สถานีต่อ 18, 30, 65, 505ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Siri Chai 1/1
ไปถึง ซอยศิริชัย 1/1 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยศิริชัย 1/1 ไปถึง: