Bangkok Bus Icon

ซอยลาดพร้าว 79,ตรงข้ามแมงป่อง

ชื่อของสถานี: ซอยลาดพร้าว 79,ตรงข้ามแมงป่อง
สถานีต่อ 8, 27, 44, 92, 95, 96, 122, 126, 137, 145, 151, 156, 172, 178, 182, 191, 502, 514, 545, 73ก, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Lat Phrao 79
ไปถึง ซอยลาดพร้าว 79,ตรงข้ามแมงป่อง จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยลาดพร้าว 79,ตรงข้ามแมงป่อง ไปถึง: