Bangkok Bus Icon

ซอยลาดพร้าว 40,ศิริชัยไก่ย่าง

ชื่อของสถานี: ซอยลาดพร้าว 40,ศิริชัยไก่ย่าง
สถานีต่อ 8, 27, 92, 96, 122, 126, 145, 172, 178, 182, 502, 514, 545, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Lat Phrao 40
ไปถึง ซอยลาดพร้าว 40,ศิริชัยไก่ย่าง จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยลาดพร้าว 40,ศิริชัยไก่ย่าง ไปถึง: