Bangkok Bus Icon

ซอยประชาชื่น 38

ชื่อของสถานี: ซอยประชาชื่น 38
สถานีต่อ 66, 70ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Pracha Chuen 38
ไปถึง ซอยประชาชื่น 38 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยประชาชื่น 38 ไปถึง: