Bangkok Bus Icon

ซอยนางลิ้นจี่ 2

ชื่อของสถานี: ซอยนางลิ้นจี่ 2
สถานีต่อ 22, 62, 89ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nanglinchi Soi 2
ไปถึง ซอยนางลิ้นจี่ 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยนางลิ้นจี่ 2 ไปถึง: